Tuutorointi

 

Opiskelijakunta SAMMAKKO vastaa tuutoroinnista Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opiskelijatuutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina opintojen alussa ja niiden aikana. Tuutoreilta voi kysyä mitä tahansa opintoihin ja opiskelijaelämään liittyen. Tuutorit ovat opiskelijaelämän asiantuntijoita! 

Tuutorit antavat paljon, mutta tuutoroinnista myös saa paljon! SAMMAKKO rekrytoi ja kouluttaa kaikki SAMKin tuutorit yhteistyötahojen kanssa. Tuutorina toimiminen antaa arvokkaita kokemuksia ryhmän ja ihmisten vertaisohjaamisesta sekä uusia ystäviä jopa ympäri maailman! Tuutoroinnista saa myös opintopisteitä. 

Tuutoriksi voi hakea SAMKin opiskelija, jolla on intoa ja oikea asenne tuutorina toimimiseen. Tarvitset avoimen mielen, kykyä kohdata ihmisen ja hieman aikaa kalenteristasi. 

Tuutoriksi voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Keväisin haetaan tuutoriksi syksyllä alkavalle lukuvuodelle ja syksyisin haetaan tuutoriksi tammikuussa alkavalle lukukaudelle. Molemmista hauista tiedotetaan opiskelijakunnan kanavissa erikseen. Tiedotteissa on myös linkki hakuohjeistukseen. 

Vertaistuutori

Vertaistuutori on yksi ensimmäisistä ihmisistä, jonka uusi opiskelija kampuksella kohtaa! Vertaistuutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina, vierellä kulkijoina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. 

Tuutorointia tehdään uusille opiskelijoille ja toiminnan lähtökohtana on aina ihmisen kohtaaminen. 

Vertaistuutorina voit toimia yli koulutusalojen eli voit tuutoroida myös muuta koulutusohjelmaa kuin itse opiskelemaasi.  

KV-tuutori

Kansainväliset tuutorit eli kv-tuutorit toimivat tukena SAMKiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Tuutorit auttavat vaihto-opiskelijoita Suomeen kotiutumisessa, opastavat käytännön asioissa (kuten viranomaiskäytännöt, asuminen, asiointi kaupassa jne.), neuvovat ja vastailevat kysymyksiin. Kv-tuutorit pitävät yhteyttä vaihtareihin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen. Kv-tuutorit järjestävät myös erilaisia tapahtumia, joissa vaihto-opiskelijat tutustutetaan suomalaiseen kulttuuriin. 

Peer tutor

Peer-tuutorit ovat tuutoreita, jotka tuutoroivat vieraskielisiä koulutusohjelmia. Iso osa vieraskielisissä koulutusohjelmissa aloittavista opiskelijoista tulee ulkomailta ja he kaipaavat verrattain erilaista tuutorointia, kuin suomalainen opiskelija. Vieraskielisiin koulutusohjelmiin tulevat ulkomaalaiset kaipaavat apua samanlaisissa asioissa, kuin vaihto-opiskelijatkin; viranomaiskäytännöt, asuminen, kaupassa käyminen jne. Nämä asiat saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta ovat uuteen kulttuuriin saapujille monesti täysin vieraita.  

Hyvinvointituutorointi

Hyvinvointituutorit ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on tutustuttaa toisia opiskelijoita erilaisiin matalankynnyksen liikkumisen ja hyvinvoinnin muotoihin, tapoihin ja palveluihin. Hyvinvointituutorit jakavat tietoa kampuksien liikuntapalveluista sekä ulkopuolisista liikkumis- /harrastusmahdollisuuksista. 

Hyvinvointituutori toimii tiedonvälittäjänä erilaisista hyvinvointitapahtumista- ja palveluista sekä järjestää liikkumiskokeilujen lisäksi myös erilaisia opiskelukykyä edistäviä, matalan kynnyksen isompia tai pienempiä tapahtumia. Hyvinvointituutori ei pelkästään liikuta opiskelijaa vaan on myös tietoinen esimerkiksi unen ja palautumisen merkityksestä. Hyvinvointituutorit tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoululiikuntahanke CampusMoWen kanssa.