Tuutorointi

TUUTORIHAKU

Tuutorointi SAMKissa

Opiskelijakunta SAMMAKKO vastaa tuutoroinnista Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opiskelijatuutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina opintojen alussa ja niiden aikana. SAMMAKKO rekrytoi ja kouluttaa kaikki SAMKin tuutorit yhteistyötahojen kanssa. Tuutoriksi voi hakea sellainen SAMKin opiskelija, jolla on intoa ja oikea asenne tuutorina toimimiseen. Tuutoriksi voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Keväisin haetaan tuutoriksi syksyllä alkavalle lukuvuodelle ja syksyisin haetaan tuutoriksi tammikuussa alkavalle lukukaudelle. Molemmista hauista tiedotetaan opiskelijakunnan kanavissa erikseen.

Miksi hakea tuutoriksi?

Tuutoroinnista saa aktiivisuuden mukaisesti 1 – 5 opintopistettä. Tuutorina toimiminen antaa arvokkaita kokemuksia ryhmän ja ihmisten vertaisohjaamisesta sekä mahdollisuuden osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tuutoreilta voi kysyä mitä tahansa opintoihin ja opiskelijaelämään liittyen.

Vertaistuutori

Vertaistuutori on yksi ensimmäisistä ihmisistä, jonka uusi opiskelija kampuksella kohtaa. Vertaistuutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina, vierellä kulkijoina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. Vertaistuutorina voit toimia yli koulutusalojen eli voit opastaa myös muuta koulutusohjelmaa kuin itse opiskelemaasi. Tuutorointia tehdään uusille opiskelijoille ja toiminnan lähtökohtana on aina ihmisen kohtaaminen.

E-tuutori

Kun on suorittanut vertaistuutorikoulutuksen, on mahdollista toimia myös e-tuutorina, eli sähköisen palvelun tuutorina. E-tuutoroinnista saa kerättyä tarvittaessa lisätunteja.

Vastaava vertaistuutori

Vastaava vertaistuutorin tehtävänä on valvoa tuutorien aktiivisuutta sekä olla tarpeellisena tukena muille vertaistuutoreille. Vastaava vertaistuutori siis kantaa vastuun, jakaa työrooleja ja tarvittaessa valitsee vapaaehtoiset. Yleensä Vastaavana vertaistuutorina toimii henkilö, jolla on jo aiempaa kokemusta tuutoroinnista.

KV-tuutori

Kansainväliset tuutorit eli kv-tuutorit toimivat tukena SAMKiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Tuutorit auttavat vaihto-opiskelijoita Suomeen kotiutumisessa, opastavat käytännön asioissa (kuten viranomaiskäytännöt, asuminen, asiointi kaupassa jne.), neuvovat ja vastailevat kysymyksiin. Kv-tuutorit pitävät yhteyttä vaihtareihin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen. Kv-tuutorit järjestävät myös erilaisia tapahtumia, joissa vaihto-opiskelijat tutustutetaan suomalaiseen kulttuuriin. 

Peer tutor

Peer-tuutorit opastavat vieraskielisiä koulutusohjelmia. Iso osa vieraskielisissä koulutusohjelmissa aloittavista opiskelijoista tulee ulkomailta ja he kaipaavat verrattain erilaista avustusta. Vieraskielisiin koulutusohjelmiin tulevat ulkomaalaiset kaipaavat apua samanlaisissa asioissa, kuin vaihto-opiskelijatkin; viranomaiskäytännöt, asuminen, kaupassa käyminen jne. Nämä asiat saattavat tuntua meille suomalaisille itsestäänselvyyksiltä, mutta ovat uuteen kulttuuriin saapujille monesti täysin vieraita.

Hyvinvointituutori

Hyvinvointituutorit ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on tutustuttaa toisia opiskelijoita erilaisiin matalankynnyksen liikkumisen ja hyvinvoinnin muotoihin, tapoihin ja palveluihin. Hyvinvointituutorit jakavat tietoa kampuksien liikuntapalveluista sekä ulkopuolisista liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksista.

Hyvinvointituutori toimii tiedonvälittäjänä erilaisista hyvinvointitapahtumista- ja palveluista sekä järjestää liikkumiskokeilujen lisäksi myös erilaisia opiskelukykyä edistäviä, matalan kynnyksen isompia tai pienempiä tapahtumia. Hyvinvointituutori ei pelkästään liikuta opiskelijaa vaan on myös tietoinen esimerkiksi unen ja palautumisen merkityksestä. Hyvinvointituutorit tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoululiikuntahanke CampusMoWen kanssa.

TUUTORIHAKU