Tuutorointi

Opiskelijakunta SAMMAKKO vastaa tuutoroinnista Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opiskelijatuutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina opintojen alussa ja niiden aikana. Tuutoreilta voi kysyä mitä tahansa opintoihin ja opiskelijaelämään liittyen!

Tuutorit antavat paljon, mutta tuutoroinnista myös saa paljon! SAMMAKKO rekrytoi ja kouluttaa SAMKin tuutorit vuosittain tammi-huhtikuussa. Tuutorina toimiminen antaa arvokkaita kokemuksia ryhmän ja ihmisten vertaisohjaamisesta sekä uusia ystäviä jopa ympäri maailman! Tuutoroinnista saa myös opintopisteitä.

Seuraa tarkoin opiskelijakunnan viestintää ja laita hakemus vetämään heti, kun uusi tuutorihaku taas aukeaa loppuvuodesta 2020!

Vertaistuutorointi

Vertaistuutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina, vierellä kulkijoina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. Vertaistuutorina toimitaan yleisesti yhden lukuvuoden ajan ja käytännön toiminta painottuu pitkälti uuden lukukauden alkuun. Yhtä aloittavaa opiskelijaryhmää on vastaanottamassa 2–4 tuutoria.

KV-tuutorointi

Kansainväliset tuutorit eli kv-tuutorit toimivat tukena SAMKiin saapuville vaihto-opiskelijoille ja joissain tapauksissa myös degree-opiskelijoille. Tuutorit auttavat vaihto-opiskelijoita Suomeen kotiutumisessa, opastavat käytännön asioissa, neuvovat ja vastailevat kysymyksiin. Kv-tuutorit pitävät yhteyttä vaihtareihin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen. Jokaiselle kv-tuutorille osoitetaan muutama oma vaihtari, joita he tuutoroivat koko vaihdon ajan.

Hyvinvointituutorointi

Hyvinvointituutorit ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on tutustuttaa toisia opiskelijoita erilaisiin matalankynnyksen liikkumisen ja hyvinvoinnin muotoihin, tapoihin ja palveluihin. Hyvinvointituutorit jakavat tietoa kampuksien liikuntapalveluista sekä ulkopuolisista liikkumis- /harrastusmahdollisuuksista sekä osaavat ohjata tuutoroitavan oikean avun piiriin esimerkiksi mielenterveydellisissä ongelmissa.

Hyvinvointituutori toimii tiedonvälittäjänä erilaisista hyvinvointitapahtumista- ja palveluista sekä järjestää liikkumiskokeilujen lisäksi myös erilaisia opiskelukykyä edistäviä, matalan kynnyksen isompia tai pienempiä tapahtumia. Hyvinvointituutori ei pelkästään liikuta opiskelijaa vaan on myös tietoinen esimerkiksi unen ja palautumisen merkityksestä. Hyvinvointituutorit tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoululiikuntahanke CampusMoWen kanssa.