Edunvalvonta

Opiskelijakunta SAMMAKKO on opiskelijoiden äänitorvi SAMKin kehittämisessä ja päätöksenteossa. Meille voi kurnuttaa, mikäli jokin mättää esimerkiksi opintojaksolla, oppimisympäristöissä tai ilmapiirissä. Välitämme palautetta, keräämme opiskelijoiden kokemuksia ja edistämme opiskelijoiden kehittämisideoita ja -ehdotuksia SAMKissa ja sen ulkopuolella.

Mitä on edunvalvonta?

Opiskelijakunnan lakisääteinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua korkeakoulussa.
Ammattikorkeakoululaissa määritetään, että “opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään”.

Edunvalvonta SAMKissa

Opiskelijakunta huolehtii siitä, että opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi korkeakouluyhteisössä. Opiskelijoilla on opiskelijakunnan kautta muun muassa pääsy SAMKin kehittämisryhmiin, osaan johtoryhmistä sekä SAMK Oy:n hallitukseen. Näissä kokoontumisissa SAMMAKKOlaisten tehtävä on tuoda opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset päätöksentekoon.
SAMMAKKO valvoo opiskelijoiden etua myös yksittäisillä opintojaksoilla ja kampuksilla. Opiskelijakuntaan voi aina olla yhteydessä, jos epäilet, että opintojaksolla kaikki ei suju kuten pitäisi tai opintojaksojen suorittamisessa on epäselvyyksiä. SAMMAKKOlaiset neuvovat ja auttavat kaikissa epäselvissä tilanteissa.

Opiskelijoiden kuuleminen

Opiskelijan ääni tulee kuuluvaksi opiskelijakunnan ylintä päätöksentekovaltaa käyttävän edustajiston ja edustajistossa valittavan opiskelijakunnan hallituksen kautta. Näihin SAMMAKKOn päätöksentekoelimiin valitaan edustajat vaaleille joka syksy! Lue lisää SAMMAKKOn päätöksenteosta tästä.
Jotta SAMMAKKO voi parhaalla mahdollisella tavalla edistää opiskelijoiden asemaa ja hyvinvointia korkeakoulussa, opiskelijakunta kerää palautetta ja tuottaa kyselyitä opiskelijoille vuosittain. Oman kehitysideasi tai palautteesi voi aina toimittaa SAMMAKKOlle suoraan tai vaikka edustajiston tutun jäsenen kautta.

Edunvalvonta kampuskunnissa

SAMMAKKO on Satakunnan suurin opiskelijajärjestö. Opiskelijakunta on säännöllisesti yhteydessä ja tapaa kampuskuntien johtoa ja päättäjiä, jotta opiskelijaelämästä tulisi vieläkin parempaa myös kampusten seinien ulkopuolella!

Edunvalvonta valtakunnallisesti

SAMMAKKO on Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n jäsen. Näiden valtakunnallisten opiskelijayhdistysten kautta SAMMAKKO edustaa satakuntalaisia AMK-opiskelijoita valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti!
Mikä SAMOK? Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry on kaikkien suomalaisten opiskelijakuntien kattojärjestö. SAMOK valvoo AMK-opiskelijoiden etua valtakunnallisesti, niin korkeakoulutuksen laadun, opiskelijoiden hyvinvoinnin kuin esimerkiksi toimeentulonkin puolesta. Lue lisää SAMOKista tästä.
Mikä OLL? Opiskelijoiden Liikuntaliitto on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL:n kautta saamme esimerkiksi tapaturmavakuutuksen liikuntatapahtumiimme! Lue lisää OLL:sta tästä.