Tutorointi

TUTORHAKU

Tutorointi SAMKissa

Opiskelijakunta SAMMAKKO vastaa tutoroinnista Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina opintojen alussa ja niiden aikana. SAMMAKKO rekrytoi ja kouluttaa kaikki SAMKin tutorit yhteistyötahojen kanssa. Tutoriksi voi hakea sellainen SAMKin opiskelija, jolla on intoa ja oikea asenne tutorina toimimiseen. Tutoriksi voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Keväisin haetaan tutoriksi syksyllä alkavalle lukuvuodelle ja syksyisin haetaan tutoriksi tammikuussa alkavalle lukukaudelle. Molemmista hauista tiedotetaan opiskelijakunnan kanavissa erikseen.

Miksi hakea tutoriksi?

Tutoroinnista saa aktiivisuuden mukaisesti 1 – 5 opintopistettä. Tutorina toimiminen antaa arvokkaita kokemuksia ryhmän ja ihmisten vertaisohjaamisesta sekä mahdollisuuden osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tutoreilta voi kysyä mitä tahansa opintoihin ja opiskelijaelämään liittyen.

Vertaistutor

Vertaistutor on yksi ensimmäisistä ihmisistä, jonka uusi opiskelija kampuksella kohtaa. Vertaistutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina, vierellä kulkijoina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. Vertaistutorina voit toimia yli koulutusalojen eli voit opastaa myös muuta koulutusohjelmaa kuin itse opiskelemaasi. Tutorointia tehdään uusille opiskelijoille ja toiminnan lähtökohtana on aina ihmisen kohtaaminen.

Vastaava vertaistutor

Vastaava vertaistutorin tehtävänä on valvoa tutorien aktiivisuutta sekä olla tarpeellisena tukena muille vertaistutoreille. Vastaava vertaistutori siis kantaa vastuun, jakaa työrooleja ja tarvittaessa valitsee vapaaehtoiset. Yleensä Vastaavana vertaistutorina toimii henkilö, jolla on jo aiempaa kokemusta tutoroinnista.

KV-tutori

Kansainväliset tutorit eli kv-tutorit toimivat tukena SAMKiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Tutorit auttavat vaihto-opiskelijoita Suomeen kotiutumisessa, opastavat käytännön asioissa (kuten viranomaiskäytännöt, asuminen, asiointi kaupassa jne.), neuvovat ja vastailevat kysymyksiin. Kv-tutorit pitävät yhteyttä vaihtareihin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen. Kv-tutorit järjestävät myös erilaisia tapahtumia, joissa vaihto-opiskelijat tutustutetaan suomalaiseen kulttuuriin. 

Peer tutor

Peer-tutorit opastavat vieraskielisiä koulutusohjelmia. Iso osa vieraskielisissä koulutusohjelmissa aloittavista opiskelijoista tulee ulkomailta ja he kaipaavat verrattain erilaista avustusta. Vieraskielisiin koulutusohjelmiin tulevat ulkomaalaiset kaipaavat apua samanlaisissa asioissa, kuin vaihto-opiskelijatkin; viranomaiskäytännöt, asuminen, kaupassa käyminen jne. Nämä asiat saattavat tuntua meille suomalaisille itsestäänselvyyksiltä, mutta ovat uuteen kulttuuriin saapujille monesti täysin vieraita.

Hyvinvointitutor

Hyvinvointitutorit ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on tutustuttaa toisia opiskelijoita erilaisiin matalankynnyksen liikkumisen ja hyvinvoinnin muotoihin, tapoihin ja palveluihin. Hyvinvointitutorit jakavat tietoa kampuksien liikuntapalveluista sekä ulkopuolisista liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksista.

Hyvinvointitutor toimii tiedonvälittäjänä erilaisista hyvinvointitapahtumista- ja palveluista sekä järjestää liikkumiskokeilujen lisäksi myös erilaisia opiskelukykyä edistäviä, matalan kynnyksen isompia tai pienempiä tapahtumia. Hyvinvointitutor ei pelkästään liikuta opiskelijaa vaan on myös tietoinen esimerkiksi unen ja palautumisen merkityksestä. Hyvinvointitutorit tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoululiikuntahanke CampusMoWen kanssa.

TUTORHAKU