Tutorointi

TUTORHAKU

Tutorointi SAMKissa

Opiskelijakunta SAMMAKKO vastaa tutoroinnista Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina opintojen alussa ja niiden aikana. SAMMAKKO rekrytoi ja kouluttaa kaikki SAMKin tutorit yhteistyötahojen kanssa. Tutoriksi voi hakea sellainen SAMKin opiskelija, jolla on intoa ja oikea asenne tutorina toimimiseen. Seuraava hakuaika on 2.-16.10.2023.

Miksi hakea tutoriksi?

Tutorina toimiminen antaa arvokkaita kokemuksia ryhmän ja ihmisten vertaisohjaamisesta sekä mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin. Tutoreilta voi kysyä mitä tahansa opintoihin ja opiskelijaelämään liittyen. Tutoroinnista saa aktiivisuuden mukaisesti 1 – 5 opintopistettä. Opintopisteitä kerrytetään samoin tuntiedellytyksin, kuin minkä tahansa muunkin kurssin pisteitä.

Vertaistutor

Vertaistutor on yksi ensimmäisistä ihmisistä, jonka uusi opiskelija kampuksella kohtaa. Vertaistutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina, vierellä kulkijoina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. Vertaistutorina voit toimia yli koulutusalojen eli voit opastaa myös muuta koulutusohjelmaa kuin itse opiskelemaasi. Tutorointia tehdään uusille opiskelijoille ja toiminnan lähtökohtana on aina ihmisen kohtaaminen.

E-tutor

Jokainen tutor saa koulutuksen ja valmiuden toimia myös e-tutorina. E-tutorointi on opiskelijalle matalan kynnyksen tapa kontaktoida tutoria. E-tutorointi on verkkopohjaista palvelua kaikille SAMKin opiskelijoille.

Vastaava vertaistutor

Vastaava vertaistutorin tehtävänä on valvoa tutorien aktiivisuutta sekä olla tarpeellisena tukena muille vertaistutoreille. Vastaava vertaistutori siis kantaa vastuun, jakaa työrooleja ja tarvittaessa valitsee vapaaehtoiset. Yleensä vastaavana vertaistutorina toimii henkilö, jolla on jo aiempaa kokemusta tutoroinnista.

International tutor

Kansainväliset tutorit toimivat tukena SAMKiin saapuville vaihto-opiskelijoille ja englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Tutorit auttavat vaihto-opiskelijoita Suomeen kotiutumisessa, opastavat käytännön asioissa (kuten asuminen, kaupassa käynti jne.), neuvovat ja vastailevat kysymyksiin. International tutorit pitävät yhteyttä vaihtareihin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen. International tutorit järjestävät myös erilaisia tapahtumia, joissa vaihto-opiskelijat tutustutetaan suomalaiseen kulttuuriin. 

International tutorit opastavat myös vieraskielisiä koulutusohjelmia. Iso osa vieraskielisissä koulutusohjelmissa aloittavista opiskelijoista tulee ulkomailta ja he kaipaavat verrattain erilaista avustusta. Vieraskielisiin koulutusohjelmiin tulevat ulkomaalaiset kaipaavat apua samanlaisissa asioissa, kuin vaihto-opiskelijatkin; asuminen, kaupassa käyminen jne. Nämä asiat saattavat tuntua meille suomalaisille itsestäänselvyyksiltä, mutta ovat uuteen kulttuuriin saapuville monesti täysin vieraita.

Hyvinvointitutor

Hyvinvointitutorit ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on tutustuttaa toisia opiskelijoita erilaisiin matalankynnyksen liikkumisen ja hyvinvoinnin muotoihin, tapoihin ja palveluihin. Hyvinvointitutorit jakavat tietoa kampuksien liikuntapalveluista sekä ulkopuolisista liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksista.

Hyvinvointitutor toimii tiedonvälittäjänä erilaisista hyvinvointitapahtumista ja -palveluista sekä järjestää liikkumiskokeilujen lisäksi myös erilaisia opiskelukykyä edistäviä, matalan kynnyksen isompia tai pienempiä tapahtumia. Hyvinvointitutor ei pelkästään liikuta opiskelijaa, vaan on myös tietoinen esimerkiksi unen ja palautumisen merkityksestä. Hyvinvointitutorit tekevät tiivistä yhteistyötä CampusMoWen kanssa.

TUTORHAKU