YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

YTHS:n tehtävä on tarjota terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n terveydenhoitopalvelujen laajentuessa AMK-opiskelijoille keväällä 2021, tuli heille maksettavaksi terveydenhoitomaksu. Terveydenhoitomaksun lisäksi YTHS:n palveluista ei peritä erillisiä käyntimaksuja. Palveluihin oikeutettuja ja siten maksuvelvollisia ovat tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat AMK- ja YAMK-opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi tulevalle lukukaudelle.

Terveydenhoitomaksu vuonna 2023 on 36,80 euroa lukukaudessa, eli 73,60 euroa lukuvuodessa. Lukukauden kattavan maksun voi käydä kuittaamassa Kelan asiointipalvelussa! Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Lisätietoja YTHS:n palveluista ja terveydenhoitomaksusta voit kuunnella SAMKin ja SAMMAKKOn infotilaisuuden tallenteesta tästä. Terveydenhoitomaksu maksetaan kahdesti vuodessa. Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan se täytyy itse muistaa maksaa se Kelan verkkopalvelussa. Mikäli et pääse tunnistautumaan Kelan asiointipalveluun, voit maksaa maksun myös tilisiirtona.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu seuraavia kokonaisuuksia

  • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • seksuaaliterveyden edistäminen
  • suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen