Häirintä­yhdyshenkilöt

SAMMAKKO on jokaisen SAMKin opiskelijan yhteisö. Kaikki SAMMAKKOn toiminta on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaata. SAMMAKKOn toiminnassa ei hyväksytä rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä, trans- eikä homofobiaa. Syrjintä ja häirintä ovat yhdenvertaisuuslain nojalla kiellettyä toimintaa. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan sekä tapahtumissa että internetissä ja muussa viestinnässä.

Mikäli koet tai kohtaat häirintää, voit olla yhteydessä opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöihin. Opiskelijakunnalla on kolme häirintäyhdyshenkilöä, joilta saat tukea kohdatessasi syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa asian selvittämisessä niin halutessasi. Keskustelut häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ovat täysin luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Häirintäyhdyshenkilöinä vuonna 2021 toimivat hallituksen jäsenet Heli Lukander (heli.lukander@sammakko.fi) ja Jussi-Pekka Aaltonen (jussi-pekka.aaltonen@sammakko.fi) sekä työntekijöistä Laura Pullinen (laura.pullinen@sammakko.fi).

Voit ilmoittaa kohtaamistasi häirintätilanteista myös verkkolomakkeella. Lomakkeen kautta jätettyjä ilmoituksia käsittelevät vain opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt.