Häirintä­yhdyshenkilöt

SAMMAKKO on jokaisen SAMKin opiskelijan yhteisö. Kaikki SAMMAKKOn toiminta on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaata. SAMMAKKOn toiminnassa ei hyväksytä rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä, trans- eikä homofobiaa. Syrjintä ja häirintä ovat yhdenvertaisuuslain nojalla kiellettyä toimintaa. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan sekä tapahtumissa että internetissä ja muussa viestinnässä.

Mikäli koet tai kohtaat häirintää, voit olla yhteydessä opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöihin. Opiskelijakunnalla on neljä häirintäyhdyshenkilöä, joilta saat tukea kohdatessasi syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa asian selvittämisessä niin halutessasi. Keskustelut häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ovat täysin luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Häirintäyhdyshenkilöinä vuonna 2024 toimivat:
– hallituksen jäsen Helena Matinheimo (helena.matinheimo@sammakko.fi),
– hallituksen jäsen Kaapo Kalliomäki (kaapo.kalliomaki@sammakko.fi),
– yhteisöllisyysasiantuntija Kai Hytönen (kai.hytonen@sammakko.fi, 044 322 7506) sekä
– viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija Enni Korpunen (enni.korpunen@sammakko.fi, 044 322 7509)

Voit ilmoittaa kohtaamistasi häirintätilanteista myös verkkolomakkeella. Lomakkeen kautta jätettyjä ilmoituksia käsittelevät vain opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt.