AMK-opiskelijat tarvitsevat poikkeusoloissa tukea kampuskunnilta

touko 19, 2020 | edunvalvonta, kannanotto

Opiskelijakunta SAMMAKKOn ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 59 % SAMKin opiskelijoista on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi, tai erittäin paljon huonommaksi. Valtakunnallisesti vastaava luku on 47 %.

– Satakuntalaisopiskelijoiden uupumus on otettava vakavasti. Lukema herättää huolen nykypalvelujen riittävästä tasosta. Tarve matalan kynnyksen tukipalveluille on ilmiselvä, toteaa SAMMAKKOn hallituksen puheenjohtaja Linda Kolehmainen.

Jaksaminen on heikentynyt etenkin niillä opiskelijoilla, jotka ovat kokeneet sosiaalisten suhteiden vähentyneen huomattavasti poikkeustilanteen aikana. Myös opiskelumotivaation lasku on huomattava, ja se korostui erityisesti sosiaali- ja hoitoalan opiskelijoilla, joilla poikkeusolot ovat peruneet huomattavan osan opintoihin liittyvistä harjoitteluista.

Tilanteen tasaantuessa opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen on syytä panostaa huomattavasti, välttääksemme pidempiaikaisia vaikutuksia hyvinvointiin. Korkeakoulujen ja opiskelijaterveydenhuollon on syytä kiinnittää huomiota palveluiden laajuuteen ja saatavuuteen syksyllä opiskelijoiden mitä todennäköisimmin palatessa kouluun. Päättäjien on varmistettava että korkeakoululla on riittävät resurssit tarjota tukipalveluita.

– Opiskelijoiden hyvinvointipalveluihin on poikkeustilan aikana ja sen jälkeen panostettava yhteistyössä korkeakoulun, kampuskuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Meidän on huolehdittava tulevaisuuden osaajista mahdollistamalla opiskelijoille matalan kynnyksen tukipalveluita. Kun YTHS:n palvelut eivät vielä ole AMK-opiskelijoiden saatavilla, tarvitsevat opiskelijat tukea kampuskunnilta, Kolehmainen kuvaa.

Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, voi vastauksista huomata, että monelle opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeää. Koronatilanteesta johtuvaa väsymystä tulee tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen.

SAMMAKKOn ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK toteuttivat etäopiskelun laatukyselyn huhtikuun lopussa 2020. Kyselyn tehtävänä oli selvittää opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia, sekä opetuksen laatua etäopiskelun aikana. Kyselyyn vastasi 221 opiskelijaa SAMKissa.