Edustajisto – pelkkä kirstunvartija vai korkeakouluyhteisön kehittäjä?

syys 28, 2020 | Ajankohtaista, Edustajistovaalit

Ennen paneutumista edustajiston merkitykseen osana korkeakouluyhteisöä, on syytä selventää, mikä edustajisto on ja millaista valtaa se opiskelijakunnassa käyttää. Ytimekkäästi ilmaistuna edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätösvaltaa. Edustajistoon valitaan vuosittain listavaalilla 20 varsinaista jäsentä ja 20 varajäsentä. Edustajiston jäseniä tavataan kutsua ”edaattoreiksi” tai ”edarin” jäseniksi. Vaali- ja äänestyskelpoisia ovat kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka ovat opiskelijakunnan jäseniä.

Edustajisto valitsee keskuudestaan opiskelijakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka yhdessä hallituksen puheenjohtajiston ja toiminnanjohtajan kanssa edustavat opiskelijakuntaa ja tekevät tärkeää vaikuttamistyötä. Edustajisto myös valitsee ja tarvittaessa vapauttaa opiskelijakunnan hallituksen. Näillä henkilövalinnoilla on painava merkitys siinä, kuinka opiskelijakunta tulee toimimaan seuraavan vuoden ajan. Hallituksen jäsenet kuitenkin toimivat opiskelijaedustajina ammattikorkeakoulun eri johto- ja kehittämisryhmissä, joissa he edustavat kaikkia SAMKin opiskelijoita omilla mielipiteillään.

Henkilövalintojen lisäksi edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ovat tilinpäätöksen ja talousarvion hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle. Edustajisto siis päättää siitä, miten ja mihin opiskelijakunnan varoja käytetään. Satakunnan suurimman opiskelijatapahtuman peruminen ei ollut helppo eikä kiva päätös, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi tarpeellinen. Tämä on yksi lukemattomista konkreettisista päätöksistä, joita edustajisto saa päätettäväkseen, ja jolla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia opiskelijakunnan toimintaan. Tällaiset päätökset vääjäämättä vaikuttavat myös korkeakouluyhteisöön.

Korkeakouluyhteisön rakentamisessa ja ylläpitämisessä tehokkaimmin omat näkemyksensä tuo esiin monimuotoinen edustajisto. Tulevat insinöörit, tradenomit, sairaanhoitajat, merikapteenit ja monien muiden koulutusohjelmien opiskelijat ovat päättämässä 6000 opiskelijaa koskevista, usein hyvinkin merkittävistä asioista. Vaalitapa ja vaalikelpoisuuden kriteerit takaavat sen, että edaattorit tuovat mukanaan laaja-alaista kokemusta ja tietämystä elämän ja opintojen eri osa-alueilta. Kaikki edustajiston jäsenet voivat myös taustoistaan tai poliittisesta vakaumuksestaan riippumatta edustaa omia näkemyksiään tasa-arvoisessa asemassa.

Edustajiston jäsenet ovat opiskelijoita, jotka opiskelijastatuksensa ja kokemuksensa vuoksi ovat korkeakouluyhteisömme omia kokemusasiantuntijoita. He ovat päätoimisesti perehtyneitä SAMKiin ja sen suurimman ryhmän, eli opiskelijoiden arkeen. Aktiiviset opiskelijaedustajat ovatkin omiaan kehittämään panoksellaan korkeakouluyhteisön tiivistymistä. On hyvä muistaa, että yhteisöön kuuluu myös opetushenkilöstöä sekä muuta opiskeluympäristössä toimivaa henkilökuntaa. Kaiken toiminnan keskiössä ovat kuitenkin opiskelijat, jotka omalla toiminnallaan tulevat nyt ja tulevaisuudessa vaikuttamaan siihen, millaisessa korkeakouluyhteisössä toimimme.

Kai Hytönen on sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelija sekä SAMMAKKOn hallituksen tuutoroinnista vastaavan jäsen.