Edustajistovaalien 2019 tulos

marras 6, 2019 | päätöksenteko

Äänioikeutettujen määrä: 2860 kpl
• 2018 – 2710 , 2017 – 2470 kpl

Ennakkoon annetut äänet: 613 kpl
• 2018 – 556, 2017 – 192 kpl,

Äänestysprosentti ennakkoäänestyksen jälkeen: 21,5%
• 2018 – 20,5%, 2017 – 7,8 %,

Uurnavaalissa annetut äänet: 180 kpl
• 2018 – 279 kpl, 2017 – 362 kpl

Äänestysprosentti uurnavaalissa: 6,3%
• 2018 – 10,3%, 2017 – 14,6 %,

Yhteensä annetut äänet: 793 kpl
• 2018 – 835 kpl 2017 – 554 kpl

Äänestysprosentti: 27,7 %
• 2018 – 30,8 % 2017 – 22,4 %

Hylätyt äänet: 0 kpl

EDUSTAJISTO 2020 – VARSINAISET JÄSENET

EDUSTAJISTO 2020 – VARAJÄSENET