HAKUKUULUTUS: Opiskelijaedustaja SAMK Oy:n hallitukseen

maalis 8, 2021 | Ajankohtaista, edunvalvonta

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO valitsee yhden (1) opiskelijajäsenen Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen.

Valittavan opiskelijajäsenen tulee olla läsnä oleva päätoiminen tutkinto-opiskelija SAMKissa. Valitun edustajan toimikausi alkaa 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuonna 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta sitoutua tehtävään ja perehtyneisyyttä ja aktiivista otetta tehtävän menestyksekkääksi hoitamiseksi koko toimikauden ajaksi. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen tehtävistä ja velvollisuuksista on voimassa, mitä osakeyhtiölaissa (21.7.2006/624) sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään.

Opiskelijaedustajan edellytetään pitävän tiivistä yhteistyötä opiskelijakuntaan toimikauden aikana. Hakemukset jätetään tällä lomakkeella. Hakuaika päättyy perjantaina 19.3.2021 klo 12.00.

Valinnan tekee opiskelijakunnan edustajisto kokouksessaan 22.3.2021 klo 16.30.

Lisätietoja antaa Laura Pullinen, edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija:
laura.pullinen@sammakko.fi, 044 322 7509