HAKUKUULUTUS: Opiskelijaedustajat tutkintolautakuntaan ja opiskelijavalintalautakuntaan

marras 28, 2022 | Ajankohtaista, Edustajisto, päätöksenteko, SAMK, Tiedote

Haemme opiskelijaedustajia tutkintolautakuntaan ja opiskelijavalintalautakuntaan

 

Opiskelijakunta SAMMAKKO hakee yhtä (1) varsinaista jäsentä ja yhtä (1) varajäsentä Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan

sekä

yhtä (1) varsinaista jäsentä ja yhtä (1) varajäsentä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijavalintalautakuntaan.

Kummassakin tehtävässä toimikausi on kahden vuoden mittainen. Toimikausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2024. Hakukelpoisia ovat tutkintoon johtavassa koulutuksessa SAMKissa opiskelevat läsnä olevat opiskelijat. 

Hakeminen
Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus edustajiston puheenjohtajalle Aaro Ali-Hokalle tiistaihin 29.11.2022 klo 9.00 mennessä sähköpostitse (aaro.ali-hokka@sammakko.fi). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Otsikoi sähköpostisti HAKEMUS + SUKUNIMI + TUTKINTOLAUTAKUNTA tai OPISKELIJAVALINTALAUTAKUNTA.

Tehtävästä kiinnostuneet voivat hakea tehtävään myös suoraan edustajiston kokouksessa. Kokous järjestetään Opiskelijatalo Saikulla tiistaina 29.11.2022 klo 9.00 alkaen. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkki kokoukseen löytyy tiistaiaamuna SAMMAKKOn someista.

Tutkintolautakunnan tehtävä
Opintosuoritusten arviointia ja muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yhtiössä on tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitsee yhtiön hallitus kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muut jäsenet ovat vakituisessa työsuhteessa oleva ammattikorkeakoulun opettaja ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolautakunnan esittelijänä toimii opiskelijapalveluiden päällikkö.
(Lähde: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntö)

Opiskelijavalintalautakunnan tehtävä
Opiskelijavalintaa ja opiskelupaikan vastaanottamista koskevat oikaisupyynnöt käsittelee opiskelijavalintalautakunta. Opiskelijavalintalautakunnan puheenjohtajana toimii opetuksen vararehtori ja sihteerinä rehtorin nimeämä ammattikorkeakoulun vakituinen työntekijä. Opiskelijavalintalautakunnan jäseninä ovat opetuksen vararehtorin lisäksi yksi (1) suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilö, kaksi (2) vakituisessa työsuhteessa olevaa päätoimista opettajaa, yksi (1) ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edustaja sekä yksi (1) ammattikorkeakoulun ulkoisen sidosryhmän edustaja. Opiskelijavalintalautakunnan jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitsee yhtiön hallitus kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan.
(Lähde: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntö)

Lisätiedot:
Edustajiston puheenjohtaja
Aaro Ali-Hokka
aaro.ali-hokka@sammakko.fi
/
Toiminnanjohtaja
Marianne Mäkelä
044 322 7503
marianne.makela@sammakko.fi