Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat tutkintolautakuntaan ja opiskelijavalintalautakuntaan

joulu 15, 2020 | Ajankohtaista, päätöksenteko

Haemme opiskelijaedustajia tutkintolautakuntaan ja opiskelijavalintalautakuntaan

Opiskelijakunta SAMMAKKO hakee yhtä (1) varsinaista jäsentä ja yhtä (1) varajäsentä Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan

sekä

yhtä (1) varsinaista jäsentä ja yhtä (1) varajäsentä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijavalintalautakuntaan.

Kummassakin tehtävässä toimikausi on kahden vuoden mittainen. Toimikausi alkaa tammikuussa 2021 ja päättyy 31.12.2022. Hakukelpoisia ovat tutkintoon johtavassa koulutuksessa SAMKissa opiskelevat läsnä olevat opiskelijat. 

Hakeminen // HUOM! Hakuaikaa jatkettu 27.1.2021 asti!

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus PDF-tiedostona SAMMAKKOn asiantuntija Laura Pulliselle pe 8.1.2021 mennessä sähköpostitse (laura.pullinen@sammakko.fi). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika.

Otsikoi sähköpostisti HAKEMUS + SUKUNIMI + TUTKINTOLAUTAKUNTA tai OPISKELIJAVALINTALAUTAKUNTA.

Tutkintolautakunnan tehtävä

Opintosuoritusten arviointia ja muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yhtiössä on tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitsee yhtiön hallitus kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muut jäsenet ovat vakituisessa työsuhteessa oleva ammattikorkeakoulun opettaja ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolautakunnan esittelijänä toimii opiskelijapalveluiden päällikkö. 

(Lähde: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntö)

Opiskelijavalintalautakunnan tehtävä

Opiskelijavalintaa ja opiskelupaikan vastaanottamista koskevat oikaisupyynnöt käsittelee opiskelijavalintalautakunta. Opiskelijavalintalautakunnan puheenjohtajana toimii opetuksen vararehtori ja sihteerinä rehtorin nimeämä ammattikorkeakoulun vakituinen työntekijä. Opiskelijavalintalautakunnan jäseninä ovat opetuksen vararehtorin lisäksi yksi (1) suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilö, kaksi (2) vakituisessa työsuhteessa olevaa päätoimista opettajaa, yksi (1) ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edustaja sekä yksi (1) ammattikorkeakoulun ulkoisen sidosryhmän edustaja. Opiskelijavalintalautakunnan jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitsee yhtiön hallitus kahden kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan.  

(Lähde: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntö)

Lisätiedot:
Laura Pullinen, edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija
044 322 7509 laura.pullinen@sammakko.fi