Kela on lähettänyt noin 47 000 opintotuen takaisinperinnän ehdotusta

helmi 23, 2023 | Ajankohtaista, Kela, Tiedote

Noin 47 000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2021, ja Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Ehdotusten määrä on tänä vuonna suurempi kuin vuosi sitten.

Kela on lähettänyt 46 949 opiskelijalle päätösehdotuksen takaisinperinnästä, koska heidän tulonsa ylittivät opintotukilain mukaisen vuositulorajan vuonna 2021. Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea 9 kuukaudelta vuonna 2021, hänellä sai olla muita tuloja enintään 12 498 euroa.

Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 976 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 45,8 milj. euroa. Vuonna 2021 opintotukea sai yhteensä noin 320 860 opiskelijaa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 40 946 opiskelijalle eli päätösehdotuksen saaneita on 6 003 enemmän kuin viime vuonna.

Nyt tehtävä vuositulovalvonta koskee vain opintotukea eli opintorahaa ja opintotuen asumislisää. Valvonta ei koske yleistä asumistukea.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö täytyy tehdä viimeistään maaliskuun puolivälissä

Jos opiskelija on saanut päätösehdotuksen, hän voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön. Se pitää tehdä viimeistään 16.3.2023.

Uudelleenkäsittelypyyntö kannattaa tehdä, jos opiskelija on vuoden 2021 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Edellisinä vuosina noin viidesosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita.

 

Kela hyödyntää opintotuen tulovalvonnassa kansallista tulorekisteriä

Kela on tarkistanut tulorekisteristä tulot niiltä korkeakouluopiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa, valmistuneet tai käyttäneet enimmäistukiaikansa loppuun vuoden 2021 aikana. Jos tarkistuksen perusteella on varmaa, että opiskeluaikana saadut tulot eivät olleet liian suuret, Kela ei lähetä opiskelijalle päätösehdotusta.

Tulorekisteritarkistuksen ansiosta päätösehdotusten määrä pieneni 4 600:llä.

Jos opintonsa aloittanut, valmistunut tai enimmäistukiaikansa loppuun käyttänyt opiskelija kuitenkin saa päätösehdotuksen, hänen ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön todistuksia tuloista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä.

 

Opiskelijan täytyy seurata omien tulojensa kertymistä

Opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Tulorajoja korotettiin 25 %:lla vuoden 2022 alusta ja uudelleen vuodesta 2023 alkaen. Nyt vuosituloraja on 18 720 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta. Vuonna 2022 vuosituloraja oli 15 630 euroa.

Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti OmaKelassa. Vuoden 2022 opintotuen vapaaehtoiset palautukset täytyy maksaa huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.

 

Lisätietoja asiakkaille

Varmista, että opintotuen takaisinperintä on aiheellinen (elämässä.fi)
Opiskelijan omat tulot (kela.fi)
Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 ma–pe 9–16
Kela Instagramissa

 

Lisätietoja medialle

Ilpo Lahtinen, erikoissuunnittelija040 576 4479etunimi.sukunimi@kela.fi