Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus käynnistyy – 12 000 opiskelijaa ympäri Suomen kutsutaan mukaan

maalis 13, 2024 | Ajankohtaista, edunvalvonta, SAMOK, Tiedote

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus käynnistyy – 12 000 opiskelijaa ympäri Suomen kutsutaan mukaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa maalis-huhtikuussa laajan kyselyn korkeakouluopiskelijoille. Kutsun saa 12 000 satunnaisesti valittua opiskelijaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa valtakunnallisesti kattavaa ja ajantasaista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksessa kerätään tietoa esimerkiksi terveydentilasta, elintavoista, opiskelukyvystä, sosiaalisista suhteista, elinoloista, opiskelun ja perheen yhdistämisestä sekä opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytöstä.

Tutkimus toteutetaan noin neljän vuoden välein. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2021.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mihin suuntaan opiskelijoiden hyvinvointi on kehittynyt ja millaiset tekijät ovat vaikuttaneet opiskelijoiden selviämiseen kriisitilanteissa.

Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla kehitetään etenkin opiskelijoiden terveyspalveluita, mutta myös liikuntapalveluita ja opiskelijaruokailua. Tuloksia voi käyttää myös vaikuttamistoiminnan ja erilaisten terveyden edistämisen hankkeiden tukena. Edellisten tutkimusten avulla on esimerkiksi kehitetty opintopsykologien palveluita ja luotu korkeakoululiikunnan suosituksia.

”Tutkimuksesta saatavalla tiedolla voimme muun muassa arvioida laaja-alaisesti opiskelijoiden opiskelukykyä ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelukykyä heikentävien tekijöiden varhaisella tunnistamisella, eri toimijoiden yhteistyöllä ja toimivilla palveluilla voidaan turvata opiskelijoiden kyky jatkaa opintojaan ja siirtyä edelleen työelämään”, kertoo THL:n vastaava tutkija Suvi Parikka.

Jokainen vastaus on tärkeä.

 

Kutsut lähetetään opiskelijoille sähköpostitse maaliskuussa

Jokainen kutsun saanut edustaa omaa ikäluokkaansa ja koulutusalaansa. Yksittäistä vastaajaa ei voi korvata toisella. Onkin tärkeää, että jokainen kutsun saanut osallistuu tutkimukseen.

Kyselyyn voi vastata verkossa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tuloksia julkaistaan syksyllä 2024 THL:n verkkosivuilla. Tietoa on saatavissa ikäryhmän, sukupuolen ja korkeakoulusektorin mukaan. Tutkimukseen osallistuneita ei voi tunnistaa tuloksista.

Tutkimuksessa ovat mukana myös YTHS, Kela, opiskelijaliitot SYL ja SAMOK, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry sekä Tilastokeskus.

Lue lisää:

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT)

KOTT-tutkimukseen osallistuvalle