Opiskelijakunta SAMMAKKO: Opiskelijatkin tarvitsevat tukea jaksamiseen nyt ja vielä pitkään poikkeusajan päättymisen jälkeen

touko 11, 2021 | Ajankohtaista, edunvalvonta, Edustajistovaalit

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 56,2 % satakuntalaisista AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen poikkeusolojen aikana vähintään jonkin verran. Noin joka kahdeksas opiskelija kokee mielenterveytensä heikentyneen erittäin paljon.  

– Yli vuoden kestänyt etäopiskelu on lisännyt opiskelijoiden mielenterveysongelmia ja laskenut selvästi opiskelumotivaatiota. Tilannetta ei korjata vain lähiopetukseen palaamalla, vaan opiskelijat tarvitsevat tukea ja apua sekä korkeakouluyhteisöltä että kampuskunnilta, toteaa Opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksen puheenjohtaja Nita Vallimäki. 

Mielenterveyden heikentymisen lisäksi valtaosa opiskelijoista kokee aiempaa enemmän yksinäisyyttä. Yksinäisyys on kasvanut erityisesti yksinasuvien opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyyn vastanneista noin 40 % asuu yksin.

– Kasvanut yksinäisyys vain lisää pahoinvointia entisestään. Yksinäisyys ja pandemiatilanteen ahdistavuus on ollut monelle opiskelijalle musertavaa. Tukea tarvitaan sekä nyt että vielä pitkään poikkeusolojen päättymisen jälkeenkin, muistuttaa Vallimäki.

Osa opiskelijoista myös hyötynyt etäajasta

Osa opiskelijoista on myös hyötynyt etäopiskeluajasta. Noin 18 % satakuntalaisopiskelijoista kertoo opiskelumotivaationsa nousseen jonkin verran etäajan myötä. 

– Etäopiskelusta hyötyneiden opiskelijoiden vastauksissa korostuu lisääntynyt vapaus opintojen aikatauluttamiseen sekä valtakunnallisesti kasvanut verkkovälitteisten opintojaksojen määrä. Tämä tulee mahdollistaa myös jatkossa, puheenjohtaja huomauttaa. 

Opiskelijakunta SAMMAKKO ja SAMOK toteuttivat huhtikuussa kyselyn opiskelijoille heidän kokemuksistaan pandemia-ajasta. Satakunnassa kyselyyn vastasi 527 SAMKin opiskelijaa. Valtakunnallisesti kysely keräsi 7341 vastausta 19 eri ammattikorkeakoulusta.