Opiskelijaystävällinen Pori – Porin korkeakouluopiskelijoiden kuntavaalitavoitteet 2021

touko 24, 2021 | Ajankohtaista, edunvalvonta

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO ry:n, Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakon Porin jaoston yhteiset kuntavaalitavoitteet opiskelijaystävällisen Porin luomiseksi on nyt julkaistu.

Opiskelijaystävällinen Pori…

  1. kuuntelee opiskelijoita. 7000 korkeakouluopiskelijan ääni ansaitsee tulla kuulluksi päätöksenteossa. Korkeakouluopiskelijoita tulee kuulla säännöllisesti heitä koskevassa ja heihin vaikuttavassa päätöksenteossa kaupungin jokaisella toimialalla.
  2. tarjoaa kehittymismahdollisuuksia. Porin kaupunki on merkittävä työnantaja myös opiskelijoille. Kaupungin tulee tarjota mielekkäitä työharjoittelupaikkoja ja opinnnäytetyömahdollisuuksia korkeakouluopiskelijoille. Opiskelijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti harjoittelupaikkoja täytettäessä. Avoimista tehtävistä tulee viestiä avoimesti ja selkeästi.
  3. on kansainvälinen. Korkeakoulun lisäävät Porin kansainvälisyyttä. Porin on toivotettava tervetulleeksi Suomen ulkopuolelta Poriin saapuvat vaihto- ja tutkinto-opiskelijat. Kaupungin viestinnän ja palveluiden on oltava saatavilla monikielisesti.
  4. lisää hyvinvointia. Syrjäytymistä ehkäistään hyvinvointia lisäämällä. Porin tulee edistää liikuntatilojen saavutettavuutta ja tarjota liikuntapalveluja ja -tiloja opiskelijaystävälliseen hintaan. Porin kaupungin tulee olla mukana varmistamassa CampusMowe-opiskelijaliikuntapalvelujen jatkuvuus.
  5. edistää joukkoliikennettä. Toimiva joukkoliikenne on opiskelijoiden etu. Joukkoliikenteen kehittämisessä on huomioitava opiskelijoiden tarpeet. Opiskelijalippujen hintoja tulee laskea joukkoliikenteen käyttämisen lisäämiseksi. Kaupunkipyöräverkostoa on kehitettävä ja sen käyttöä tehtävä helpommaksi ja houkuttelevammaksi.

Lataa Porin korkeakouluopiskelijoiden kuntavaalitavoitteet tästäEhdokas! Kerro meille, miten sinä rakennat opiskelijaystävällistä Poria! Käytä julkaisuissa tunnistetta #opiskelijaystävällinenPori.