Ruotsin kielen perusteiden tarjonta säilytettävä Satakunnan ammattikorkeakoulussa ennallaan

huhti 10, 2018 | edunvalvonta, kannanotto

Opiskelijakunta SAMMAKKO vaatii ruotsin kielen perusteiden tarjonnan säilyttämistä Satakunnan ammattikorkeakoulussa vähintään ennallaan. Satakunnan ammattikorkeakoulu on toistaiseksi tarjonnut opiskelijoille mahdollisuutta osallistua ruotsin perusteiden opintojaksolle. Kyseinen opintojakso on monien opiskelijoidemme suorittama vapaasti valittava opintojaksokokonaisuus, joka on tarjonnut tärkeää tukea tutkintoon sisältyvän pakollisen kurssin suorittamiseen. Ruotsin kielen perusteiden tarjonnasta luopuminen on noussut esille mahdollisena korkeakoulun opetustarjonnan kehittämisen toimenpiteenä.

Opiskelijakunta SAMMAKKO näkee tarjonnan säilyttämisen ennallaan palvelevan parhaalla tavalla sekä korkeakoulua että opiskelijaa. Opetuksen siirtäminen verkkoon tai ulkopuoliselle palveluntarjoajalle heikentää opiskelijoidemme mahdollisuuksia oppia ja osallistua opetukseen. Opiskelijakunnan SAMKin opiskelijoille toteuttamassa kyselyssä (Liite 1.) nousi esiin erityisesti huoli siitä, että kielen itsenäinen opiskelu verkossa vajavaisen osaamisen turvin heikentää opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja vähentää kurssin hyväksytysti suorittaneiden määrää. SAMMAKKO jakaa tämän huolen.

Kurssitoteutuksen ulkoistaminen ulkopuoliselle tarjoajalle ei myöskään palvele opiskelijaa. Jos toteutuksen ajankohta ei ole korkeakoulun hallinnassa, voi opiskelijan perhe- tai työelämä tehdä toteutukseen osallistumisen mahdottomaksi. Myös välimatka kampukselta toteutuksen tarjoajan tiloihin voi asettaa monille opiskelijoille haasteita.

Monia kysymyksiä on edelleen myös avoinna. Onko Porissa tahoja, jotka voivat tarjota opiskelijoillemme soveltuvia kursseja? Tuleeko opiskelusta maksullista? Kuinka paljon opiskelijat voivat sijoittaa yhden vapaasti valittavan kurssin suorittamiseen? Kuinka kauas opiskelijan on matkattava päästäkseen luennolle?

Opiskelijamme ovat Satakunnan ammattikorkeakouluun valittuja opiskelijoita ja siellä he tahtovat myös tutkintonsa opiskella.

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO

Tuomas Saarnilahti
hallituksen puheenjohtaja

Tara Vallimäki
pääsihteeri