SAMK uudisti strategiansa – mitä siitä pitäisi tietää?

kesä 2, 2020 | Ajankohtaista, Tiedote

SAMK on uudistanut strategiansa. Sen visiona on, että jokainen opiskelija työllistyy. Miksi strategia tehdään ja miten visioon päästään? Me kysyimme ja rehtori Jari Multisilta vastasi!

Mikä strategia on ja miksi se tehdään?
Strategia on yksinkertaisesti suunnitelma päästä haluttuun päämäärään ja se varmistaa, että teemme oikeita toimenpiteitä.

Miksi minun pitäisi kiinnostua strategiasta? Miten se vaikuttaa minuun opiskelijana?
Strategia ohjaa kaikkea SAMKin tekemistä ja kertoo, mihin olemme menossa. Visiomme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy ja strategia ohjaa meitä pääsemään kaikessa tekemisessämme tähän.

Mitä tarkoittaa, että SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi?
SAMK on profiloitunut teollisuuskorkeakouluksi jo edellisellä strategiakaudella. Perinteinen teollisuus on Satakunnassa läsnä laajasti, mutta termillä tarkoitetaan yhtä hyvin myös esimerkiksi elämysteollisuutta.

Miten opiskelijoita huomioitiin strategiaa laatiessa? Entä jatkossa – miten opiskelijoita kuullaan strategian toteutumiseksi?
Opiskelijat antoivat palautetta ja kehittämisehdotuksia elo-syyskuussa SAMMAKKOn tekemässä kyselyssä. Opiskelijoiden palaute oli johtoryhmän ja SAMKin hallituksen käytettävissä, kun uutta strategiaa laadittiin. Strategia ohjaa kaikkea toimintaa SAMKissa. Rehtorin ja SAMMAKKOn edustajien säännöllisissä tapaamisissa keskustellaan myös strategian toteutumisesta ja SAMMAKKOn edustajat voivat näissä tapaamisissa nostaa esille omia näkökulmiaan strategian toteutumisesta tai mahdollisista uusista toimenpiteistä.

Jos strategiasta pitäisi tietää vain kolme asiaa, mitkä ne olisivat?
1. Visio: Jokainen opiskelijamme työllistyy
2. Tehtävä: SAMK on alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. Maakunnan elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta.
3. Profiili: SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi. SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.

Miten strategian tavoitteisiin päästään? Mitä seuraavaksi tehdään?

Jokainen strateginen tavoite pitää sisällään parhaimmillaan toistakymmentä toimenpidettä. Näille on laadittu seurantamittarit, ja toimenpiteille on määritelty vastuuhenkilöt. Esimerkkejä toimenpiteistä:

Tavoite: SAMKissa on kattava tarjonta työelämälähtöisiä ja monimuotoisia tutkinto- ja jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia.
Toimenpide: Käynnistetään erityisalojen työvoiman saatavuuden ongelmien ratkaisemiseksi tutkintoon johtavia ja tutkinnon osia sisältäviä täydennyskoulutuksia.

Tavoite: SAMK vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroimista opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia kehittämällä.
Toimenpide: Laitetaan merkittävät asiantuntijatehtävät myös kansainväliseen hakuun.

Tavoite: SAMK on alueen työelämä-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön kokoava voima.
Toimenpide: Lisätään akateemista tutkimusta ja julkaisutoimintaa tutkimuksen kansainvälisesti erottuvissa kärjissä.

Tavoite: SAMK on osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö.
Toimenpide: Viedään uuden opintojaksopalautejärjestelmän tuottama tieto jatkuvan parantamisen prosesseihin ja opetuksen kehittämisen keskusteluihin.

Tavoite: Tuloksellinen toiminta luo liikkumavaraa.
Toimenpide: Kohdennetaan viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä heikon vetovoiman koulutusohjelmiin.

Jäikö jokin mietityttämään? Haluatko kommentoida strategiaa? Osallistu keskusteluun somessa tunnisteella #SAMK2030!