SAMMAKKOn toimijat vuodelle 2019

marras 26, 2018 | edunvalvonta, päätöksenteko

SAMMAKKOn edustajisto on järjestäytynyt perjantaina 23.11.2018 järjestäytymiskokouksessaan.

Edustajiston puheenjohtajana toimii vuonna 2019 Kristiina Jussila. Kristiina opiskelee sosiaalialaa Porin kam-puksella ja on vaikuttanut opiskelijakunnan hallituksessa vuonna 2018. Edustajiston varapuheenjohtajaksi valittiin Viivi Ranne. Viivi opiskelee sosiaalialaa Porin kampuksella ja on vaikuttanut opiskelijakunnan hallituk-sessa vuonna 2018.

Edustajisto valitsi lisäksi hallituksen vuodelle 2019.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Paavola, joka opiskelee liiketaloutta Rauman kampuksella. Halli-tuksen varapuheenjohtajaksi valittiin Aatu Kandolin, joka opiskelee hoitotyötä Porin kampuksella.

Hallituksen jäseniksi valittiin:
Julia Aalto (Tuotantotalous- ja tekniikka, Rauma)
Sampsa Saahkari (Logistiikka, Rauma)
Nita Vallimäki (International Business, Rauma)
Anna Virtanen (Matkailu, Pori)