Selvitys Kelalle opintojen edistymisestä

loka 7, 2022 | Ajankohtaista, edunvalvonta, Kela, palvelut, Tiedote

15 600 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä

Kela on lähettänyt selvityspyynnön korkeakouluopiskelijoille, joiden opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Selvityspyyntöön täytyy vastata viimeistään 25.10.2022. Selvityspyyntöön voi vastata OmaKelassa.

Kela seuraa korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla. Seuranta koskee lukuvuotta 2021–2022 ja tarvittaessa koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa. Opintojen edistymisen seuranta perustuu opintotukilainsäädäntöön.

Selvityspyyntöjen määrä kasvoi viime vuodesta

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Nyt seuranta on tehty noin 138 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea vähintään 1 kuukaudelta lukuvuonna 2021–2022.

Selvityspyyntö on lähetetty 8 400 yliopisto-opiskelijalle ja 7 200 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 13 800, joista 7 100 opiskeli yliopistossa ja 6 700 ammattikorkeakoulussa.

Milloin opiskelija on edistynyt opinnoissaan riittävästi?

Opintojen edistymisessä arvioidaan kahta asiaa:
💠 Onko opiskelija suorittanut vähintään 20 opintopistettä viime lukuvuoden (2021-2022) aikana?
💠 Onko opiskelija suorittanut keskimäärin vähintään 5 opintopistettä jokaista tukikuukautta kohti joko viime lukuvuoden tai koko opiskeluajan aikana?

Vaatimus 20 opintopisteestä ei koske opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa kevätlukukaudella 2022. Jos opiskelija on valmistunut tai suorittanut korkeakoulututkinnon lukuvuoden 2021-2022 aikana tai syksyllä ennen kuin seuranta tehdään, hän on edistynyt opinnoissaan riittävästi. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon jo aiemmin ja jatkaa opiskelua, edistymistä seurataan valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Edistymisen seurannassa otetaan huomioon kaikki Suomessa suoritetut korkeakouluopinnot ja käytetyt opintotukikuukaudet 1.8.2011 alkaen. Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot otetaan huomioon.

Selvityspyyntöön kannattaa vastata ajoissa

Selvityspyyntöön täytyy vastata viimeistään 25.10. Opiskelija voi vastata selvityspyyntöön esimerkiksi OmaKelassa verkkolomakkeella.

Opiskelijan vastauksen perusteella Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, Kela lakkauttaa opintotuen 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja asiakkaille: