Terveydellisten olojen tarkastus Porin kampuksella – huomiota kiinnitetään opintojen ohjaukseen, B-osa remonttiin keväällä

helmi 10, 2020 | Ajankohtaista

SAMK Kampus Porin opiskeluympäristö on arvioitu terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Arviointiin osallistui laaja joukko ammattilaisia. Opiskelijoiden edustajana tarkastuksessa toimivat Taavi Kivi (TECH), Annasofia Rapala (PATA), Marika Kuusisto (HYVO) sekä SAMMAKKOn edustajana liikunnan ja tuutoroinnin asiantuntija Annina Suominen.

Opintojen ohjaus kehityskohteeksi
Syksyllä 2018 SAMKin opiskelijoille tehdyssa hyvinvointikyselyssä opiskelijoiden ohjaus ja tuen tarve nousi esille merkittävänä kehitettävänä ja lisättävänä asiana niin opettajien, opettajatutoreiden kuin muunkin henkilökunnan työssä.

Tuen tarvetta todettiin opiskelijoilla olevan erityisesti ensimmäisenä lukuvuonna ja sekä opintojen loppuvaiheessa. SAMKin tavoitteena on, että uusi opinto-ohjauksen toiminta olisi käytössä oppilaitoksessa vuonna 2020. Jokaiselle osaamisalueelle tulisi jatkossa oma opinto-ohjaaja ja lisäksi ryhmillä olisi tutoropettajia edelleen.

Lukujärjestyksissä epätasapainoa, kuormittavuutta erityisesti hoitotyössä
Lukujärjestykset on ollut syksyyn työmäärältään voimakkaammin painottuvaa. Hoitotyön AHOT-ryhmä on kokenut kuormittavana opintojen aloituksen, jolloin puolessa vuodessa toteutetaan perusopintojen lisäksi oman osaamisen näyttöä. Opiskelijoilta toiveena on tullut, että 3. sektorin harjoittelua voitaisiin siirtää myöhemmäksi. Opiskelijoiden toimesta on koettu nykyinen tilanne varsin työläänä ja henkisesti kuormittavana.

Opiskeluympäristössä yksittäisiä kehityskohteita
Palautetta kampuksen siisteydestä on tullut edelleen, joskin se on parantunut alkuvaiheesta. Myös käytävätilojen siisteys viime keväästä parantunut. Epäsiisteyttä on myös käyttäjien toimesta, joten jokaisen tulisi muistaa huolehtia omista roskistaan luokkatiloissa. Kokolattiamattojen puhtaus parantunut. Siivouspalvelujen palvelutuottajan kilpailutus on käynnissä ja uusi toimija aloittanee kesäkuussa.

Lämpötila luokkatiloissa nyt ollut kohtuullinen, säätöjä on tehty. Ilmanvaihto käynnistyy hiilidioksidipitoisuuden huomioiden. Kuitenkin suuret henkilömäärät ovat voineet tuoda ongelmaa luokkatiloissa. Luokkatilan varauksissa tulisi huomioida oletettava henkilömäärä ongelmien välttämiseksi.

Ikkunoissa on huomattu kostetutta. Seinäpelleissä on ollut vuotoa, vettä tullut sisään ja asiaa tarkastellaan. Luokkatilojen savunpoistoikkunoita on jäänyt auki. Näiden ikkunoiden avaaminen tuuletustarkoituksessa ei ole sallittua. Sisäilman laadun suhteen on tullut ilmi, että Matkakeskukselta pakkasilmalla sisätiloihin tulee pakokaasun hajua. Ilmanotto tarkastetaan vuoden 2020 aikana. Kampuksella ei ole koettu haittaa raideliikenteestä

SAMMAKKOn ja Soteekin tilat sekä muita B-osan tiloja remonttiin
Opiskelijakunta SAMMAKKOn tilojen B-osan hajuongelmaa on tutkittu. Kiinteistön omistaja Hemsö aloitti tutkimukset kohteessa syksyllä 2019. Tutkimusten mukaan eristevaurio on syntynyt pitkän ajan kuluessa. Ongelma yltää myös Soteekin ja B-osan ATK-luokan tiloihin. Sammakko on siirtynyt väliaikaistiloihin jo aiemmin.

B-osaa remontoidaan kevään ja kesän aikana. Korjaukset koskevat alkuperäisen B-osan Satakunnankadun puoleisen perustuksen sokkelia. Sokkeli alipaineistetaan ennen korjausta, jotta ilmavuodot luokkahuoneisiin vältetään. Sokkelirakenne korjataan suunnittelijoiden ohjeiden mukaisesti. Lisäksi sokkelin rakenne kapseloidaan varmuuden vuoksi.

Opiskelijakunta SAMMAKKOn tila on korjausten aikana pois käytöstä. Muiden tilojen korjaukset ajoittuvat opiskelijoiden kesälomalle.