Vaalikuulutus: Edustajistovaalit 2018

touko 25, 2018 | Ajankohtaista, päätöksenteko

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 2019 vaalit suoritetaan 1.10.2018 –7.11.2018.

Ehdokasasettelu, eli aika jolloin listat voi vaaliin ilmoittaa, suoritetaan 1.10.2018 klo 09:00 – 19.10.2018 klo 12:00.

Sähköinen ennakkoäänestys suoritetaan 29.10.2018 klo 9:00 – 4.11.2018 klo 12:00.
Vaalit suoritetaan seuraavalla aikataululla:
– 5.11.2018 klo 10:00 – 15:00 Kuvataide Kankaanpää ja Kuninkaisten kampus
– 6.11.2018 klo 10:00 – 15:00 SAMK-kampus Rauma ja SAMK-kampus Pori
– 7.11.2018 klo 10:00 – 15:00 SAMK-kampus Pori ja SAMK-kampus Rauma

Vaaleissa valitaan 20 edustajaa opiskelijakunnan edustajistoon, sekä 20 varajäsentä.

Näissä vaaleissa vaalikelpoisia ovat kaikki syksyn 2018 tai lukuvuoden 2018-2019 jäsenmaksun maksaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäsenyys tulee olla maksettu ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Vaalilistan perustamislomake ja ehdokassitoumuslomake ovat saatavilla SAMMAKKOn kotisivuilla ja SAMMAKKOn toimistoilla ennen ehdokasasettelun alkua. Vaalilistan perustamislomakkeet ja ehdokassitoumuslomakkeet tulee palauttaa ehdokasasettelun päättymiseen 19.10.2018 klo 12:00 mennessä SAMMAKKOn toimistoille, tai skannattuna sähköpostilla osoitteeseen vaalit@sammakko.fi.

Näissä vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki syksyn 2018 tai lukuvuoden 2018-2019 jäsenmaksun maksaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Vaaleista määrätään tarkemmin opiskelijakunnan johto- ja hallintosäännössä luvussa 6 Vaalit.

Vaaleissa käytettävä vaalimainonta tulee olla hyvän maun mukaista ja asiallista. Vaalimainontaan ei saa käyttää SAMKin tarjoamia sähköpostilistoja. Vaalipaikoilla tai muun vaalin suorittamisen yhteydessä ei
markkinointia saa tehdä.

Vaaleissa vaaliluettelo on nähtävissä ehdokasasettelun alkaessa opiskelijakunnan toimistolla.

Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa opiskelijakunnan pääsihteerille vaalien aikana.

Vaaleissa jokainen äänioikeutettu voi äänestää sähköisesti ennakkoon. Mikäli äänioikeutettu ei äänestä ennakkoon, on hän oikeutettu äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä millä tahansa vaalipaikalla.

Porissa 25.05.2018
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO
Keskusvaalilautakunta
Janne Santala, SAMKin edustaja
Anneli Kiuru, SAMKin edustaja
Tara Vallimäki, sihteeri
Juho Paavola, opiskelijaedustaja
Kristiina Lehtonen, opiskelijaedustaja