Vaalikuulutus: Edustajistovaalit 2019

touko 20, 2019 | Ajankohtaista, päätöksenteko

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 2020 vaalit suoritetaan 30.9.2019 – 6.11.2019.

Ehdokasasettelu, eli aika jolloin listat voi vaaliin ilmoittaa, suoritetaan 30.9.2019 klo 09:00 – 18.10.2019 klo 12:00.

Sähköinen ennakkoäänestys suoritetaan 28.10.2019 klo 9:00 – 3.11.2019 klo 12:00.

Vaalit suoritetaan seuraavalla aikataululla:

4.11.2019 klo 10:00 – 15:00 Kuvataide Kankaanpää ja Kuninkaisten kampus
5.11.2019 klo 10:00 – 15:00 SAMK-kampus Rauma ja SAMK-kampus Pori
6.11.2019 klo 10:00 – 15:00 SAMK-kampus Pori ja SAMK-kampus Rauma
Vaaleissa valitaan 20 edustajaa opiskelijakunnan edustajistoon, sekä 20 varajäsentä.

Näissä vaaleissa vaalikelpoisia ovat kaikki syksyn 2019 tai lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksun maksaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäsenyys tulee olla maksettu ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Vaalilistan perustamislomake ja ehdokassitoumuslomake ovat saatavilla SAMMAKKOn kotisivuilla ja SAMMAKKOn toimistoilla ennen ehdokasasettelun alkua.

Vaalilistan perustamislomakkeet ja ehdokassitoumuslomakkeet tulee palauttaa ehdokasasettelun päättymiseen 18.10.2019 klo 12:00 mennessä SAMMAKKOn toimistoille, tai skannattuna sähköpostilla osoitteeseen vaalit@sammakko.fi.

Näissä vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki syksyn 2019 tai lukuvuoden 2019-2020 jäsenmaksun maksaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Vaaleista määrätään tarkemmin opiskelijakunnan johto- ja hallintosäännössä luvussa 6 Vaalit.

Vaaleissa käytettävä vaalimainonta tulee olla hyvän maun mukaista ja asiallista. Vaalimainontaan ei saa käyttää SAMKin tarjoamia sähköpostilistoja. Vaalipaikoilla tai muun vaalin suorittamisen yhteydessä ei markkinointia saa tehdä.

Vaaleissa vaaliluettelo on nähtävissä ehdokasasettelun alkaessa opiskelijakunnan toimistolla. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa opiskelijakunnan pääsihteerille vaalien aikana.
Vaaleissa jokainen äänioikeutettu voi äänestää sähköisesti ennakkoon. Mikäli äänioikeutettu ei äänestä ennakkoon, on hän oikeutettu äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä millä tahansa vaalipaikalla.

Porissa 20.05.2019

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO

Keskusvaalilautakunta
Janne Santala, Samkin edustaja
Sirpa Ranne, Samkin edustaja
Satu Koivisto, sihteeri
Juho Paavola, opiskelijaedustaja
Jukka-Pekka Salminen, opiskelijaedustaja