Vaalikuulutus: Edustajistovaalit 2020

heinä 28, 2020 | Ajankohtaista, edunvalvonta, Edustajistovaalit

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 2020 vaalit suoritetaan 28.9.–4.11.2020

Ehdokasasettelu, eli aika jolloin listat voi vaaliin ilmoittaa, suoritetaan 28.09.2020 klo 9.00 – 16.10.2020 klo 12.00.

Sähköinen ennakkoäänestys suoritetaan 26.10.2020 klo 9.00 – 01.11.2020 klo 12.00.

Vaalit suoritetaan seuraavalla aikataululla:

02.11.2020 klo 11–14 Kankaanpään taidekoulu ja Kuninkaisten kampus
03.11.2020 klo 10–15 SAMK-kampus Pori ja SAMK-kampus Rauma
04.11.2020 klo 10–15 SAMK-kampus Pori ja SAMK-kampus Rauma

Vaaleissa valitaan 20 edustajaa opiskelijakunnan edustajistoon sekä 20 varajäsentä.

Valeissa vaalikelpoisia ovat kaikki syksyn 2020 tai lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksun maksaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäsenyys tulee olla maksettu ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Vaalilistan perustamislomake ja ehdokassitoumuslomake ovat saatavilla SAMMAKKOn verkkosivuilla ja SAMMAKKOn toimistoilla ennen ehdokasasettelun alkua.

Vaalilistan perustamislomakkeet ja ehdokassitoumuslomakkeet tulee palauttaa ehdokasasettelun päättymiseen 16.10.2020 klo 12 mennessä SAMMAKKOn toimistoille tai skannattuna sähköpostilla osoitteeseen vaalit@sammakko.fi.
Vaaleista määrätään tarkemmin opiskelijakunnan johto- ja hallintosäännössä luvussa 6 Vaalit.

Vaaleissa käytettävä vaalimainonta tulee olla hyvän maun mukaista ja asiallista. Vaalimainontaan ei saa käyttää SAMKin tarjoamia sähköpostilistoja. Vaalipaikoilla tai muun vaalin suorittamisen yhteydessä ei markkinointia saa tehdä.

Vaaleissa vaaliluettelo on nähtävissä ehdokasasettelun alkaessa opiskelijakunnan toimistolla. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle vaalien aikana.

Vaaleissa jokainen äänioikeutettu voi äänestää sähköisesti ennakkoon. Mikäli äänioikeutettu ei äänestä ennakkoon, on hän oikeutettu äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä millä tahansa vaalipaikalla.

Porissa 27.7.2020

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO – Keskusvaalilautakunta

Janne Santala, SAMKin edustaja
Anneli Kiuru, SAMKin edustaja
Marianne Mäkelä, sihteeri
Heli Lukander, opiskelijaedustaja
Nadja Grönfors, opiskelijaedustaja