VAALIKUULUTUS – Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn edustajistovaalit 2022

touko 24, 2022 | Ajankohtaista, edunvalvonta, päätöksenteko

VAALIKUULUTUS – Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn edustajistovaalit 2022

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 2023 vaalit suoritetaan 5.9.–9.11.2022.

Ehdokasasettelu, eli aika jolloin listat voi vaaliin ilmoittaa, suoritetaan 5.9.2022 klo 09.00 – 3.10.2022 klo 12.00.

Sähköinen ennakkoäänestys suoritetaan 31.10.2022 klo 9.00 – 6.11.2022 klo 12.00.

Uurnavaalit suoritetaan seuraavalla aikataululla:

  • 7.11.2022 klo 11–14 Kankaanpään taidekoulu ja Kuninkaisten kampus
  • 8.11.2022 klo 10–15 SAMK-kampus Rauma ja SAMK-kampus Pori
  • 9.11.2022 klo 10–15 SAMK-kampus Pori ja SAMK-kampus Rauma

Opiskelijakuntien yhteinen edustajistovaalipäivä on 9.11.2022.

Vaaleissa valitaan 20 edustajaa opiskelijakunnan edustajistoon, sekä 20 varajäsentä.

Näissä vaaleissa vaalikelpoisia ovat kaikki syksyn 2022 tai lukuvuoden 2022–2023 Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn jäsenmaksun maksaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäsenyys tulee olla maksettu ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Vaalilistan perustamislomake ja ehdokassitoumuslomake ovat saatavilla SAMMAKKOn verkkosivuilla ja SAMMAKKOn toimistoilla ennen ehdokasasettelun alkua. Vaalilistan perustamislomakkeet ja ehdokassitoumuslomakkeet tulee palauttaa ehdokasasettelun päättymiseen 3.10.2022 klo 12.00 mennessä SAMMAKKOn toimistoille, skannattuna sähköpostilla osoitteeseen vaalit@sammakko.fi.

Näissä vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki syksyn 2022 tai lukuvuoden 2022–2023 jäsenmaksun maksaneet Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Vaaleista määrätään tarkemmin opiskelijakunnan johto- ja hallintosäännössä luvussa 6 Vaalit.

Vaaleissa käytettävä vaalimainonta tulee olla hyvän maun mukaista ja asiallista. Vaalimainontaan ei saa käyttää SAMKin tarjoamia sähköpostilistoja. Vaalipaikoilla tai muun vaalin suorittamisen yhteydessä ei markkinointia saa tehdä.

Vaaleissa vaaliluettelo on nähtävissä ehdokasasettelun alkaessa opiskelijakunnan toimistolla. Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle vaalien aikana.

Vaaleissa jokainen äänioikeutettu voi äänestää sähköisesti ennakkoon. Mikäli äänioikeutettu ei äänestä ennakkoon, on hän oikeutettu äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä millä tahansa vaalipaikalla.

Porissa 24.5.2022

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO – Keskusvaalilautakunta

Janne Santala, puheenjohtaja, SAMKin edustaja
Christer Warén, varapuheenjohtaja, opiskelijaedustaja
Laura Pullinen, sihteeri
Nadja Eckhardt, SAMKin edustaja
Heidi Kiikola, opiskelijaedustaja