Korkeakouluyhteisön oma Arkadianmäki – hallitus ja edari ne yhteen soppii

marras 10, 2020 | Ajankohtaista, edunvalvonta, Edustajistovaalit

Opiskelijakunnan toimielimet ovat lain mukaan edustajisto ja hallitus. Mutta mitä nämä kaksi toimielintä oikeasti tekevät?

Asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle edustajistoon pari vuotta sitten, koska kaverini uskoi minun olevan sopiva henkilö edustajiston jäseneksi. Toiminnasta en tuolloin tiennyt juuri mitään, mutta olen aina ollut uusille kokemuksille avoin. Olenkin saanut olla onnellisessa asemassa nauttiessani opiskelijoiden luottamusta toimiessani sekä edustajistossa että hallituksessa. Täten koen olevani sopiva henkilö avaamaan teille lukijoille tämän ”minieduskunnan” toimintaa ja päätöksentekoa.

Ammattikorkeakoululaki ei määrittele edustajiston tehtäviä, mutta yhdistyslaista voidaan poimia mm. opiskelijakunnan sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen, hallituksen valitseminen ja erottaminen sekä tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntäminen. Nämä tehtävät kuuluvat yksiselitteisesti opiskelijakunnan edustajistolle, eikä se voi delegoida niitä hallitukselle. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi edustajistolla voi olla muitakin tehtäviä, kuten sillä SAMMAKKOssa onkin. Edustajiston päätettäväksi kuuluvat myös kaikki muut suuremmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset sekä hallinnon opiskelijaedustajien valinta.

Yhdistyslain mukaisesti hallitus on opiskelijakunnan toimeenpaneva elin eli ns. ”operatiivinen osasto”. Opiskelijakunnan hallitukselle ei ole määritelty mitään erityisiä tehtäviä ammattikorkeakoululaissa. Yhdistyslaki kuitenkin antaa hallituksen toiminnalle raamit. Hallituksen tulee lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita ja huolehtia, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Taloudenhoidon lisäksi hallitus on päävastuussa tapahtumien järjestämisestä ja tuutoroinnin koordinoimisesta yhdessä toimihenkilöiden kanssa, osallistuu korkeakoulun johto- ja kehitysryhmiin sekä vie opiskelijakuntaa eteenpäin parhaakseen katsomalla tavalla.

Suuremmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset tuodaan aina edustajiston hyväksyttäväksi, vaikka hallitus käyttääkin muutoin toimeenpanovaltaansa. Hallitus valmistelee esityksen päätettävästä asiasta edustajistolle. Esityksen tulee saada edustajiston kannatus, jotta se voidaan hyväksyä. Edustajisto voikin siis joko hyväksyä esityksen, hylätä sen, antaa oman muutosesityksen tai pöydätä esityksen. Esityksen pöydätessään edustajisto palauttaa esityksen takaisin hallitukselle valmisteltavaksi yleensä seuraavaan kokoukseen asti esityksen puutteellisen valmistelun vuoksi tai saadakseen lisätietoa ja -aikaa päätöksenteon tueksi. Hallituksella ei myöskään ole äänioikeutta edustajiston kokouksissa.Päätöksentekoon hankaluutensa tuo kuitenkin se, että hallitus, joka pyörittää opiskelijakunnan päivittäistä toimintaa, tuntee toiminnan usein edustajistoa paremmin. Tällöin päätöksenteossa voi syntyä epäsymmetriaa, sillä vasen käsi ei välttämättä tiedä mitä oikea tekee. Edustajiston puheenjohtajistolta edellytetäänkin sujuvaa vuoropuhelua hallituksen kanssa sekä hallituksen toiminnan aktiivista seuraamista ja siitä tiedottamista edustajistolle.

Erilaisten lakien, sääntöjen, säädösten ja käytänteiden viidakko voi olla toimintaa ulkoapäin seuraavalle hämmennyttävää. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaiken tämän toiminnan keskiössä on opiskelijoiden edunvalvonnan toteuttaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Omasta roolistaan opiskelijakunnan rattaissa riippumatta kaikkia luottamustoimijoita yhdistää aito halu tehdä työtä onnellisen opiskelijan puolesta.

Kiinnostuitko hallitustoiminnasta? Opiskelijakunnan hallitus valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 24. marraskuuta. 

Voit ilmaista kiinnostuksesi tai esittää kysymyksesi linkistä: 

Kai Hytönen on sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelija sekä SAMMAKKOn hallituksen tuutoroinnista vastaavan jäsen.