Tiedote: Kela on lähettänyt noin 35 000 opintotuen takaisinperinnän ehdotusta

helmi 14, 2024 | Ajankohtaista, Kela, Tiedote

Noin 35 000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2022, ja Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Ehdotusten määrä on tänä vuonna pienempi kuin vuosi sitten.

Kela on lähettänyt 35 162 opiskelijalle päätösehdotuksen takaisinperinnästä, koska heidän tulonsa ylittivät opintotukilain mukaisen vuositulorajan vuonna 2022. Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea 9 kuukaudelta vuonna 2022, hänellä sai olla muita tuloja enintään 15 630 euroa.

Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 975 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 34,3 milj. euroa. Vuonna 2022 opintotukea sai yhteensä noin 318 190 opiskelijaa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 46 949 opiskelijalle eli päätösehdotuksen saaneita on 11 787 vähemmän kuin viime vuonna. Päätösehdotusten määrä pieneni, koska tulorajoja korotettiin 25 %:lla.

Nyt tehtävä vuositulovalvonta koskee vain opintotukea eli opintorahaa ja opintotuen asumislisää. Valvonta ei koske yleistä asumistukea.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö täytyy tehdä viimeistään maaliskuun puolivälissä

Jos opiskelija on saanut päätösehdotuksen, hän voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön. Se pitää tehdä viimeistään 14.3.2024.

Uudelleenkäsittelypyyntö kannattaa tehdä, jos opiskelija on vuoden 2022 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Edellisinä vuosina noin viidesosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita.

 

Kela hyödyntää opintotuen tulovalvonnassa kansallista tulorekisteriä

Kela on tarkistanut tulorekisteristä tulot niiltä opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa, valmistuneet tai käyttäneet enimmäistukiaikansa loppuun vuoden 2022 aikana. Jos tarkistuksen perusteella on varmaa, että opiskeluaikana saadut tulot eivät olleet liian suuret, Kela ei lähetä opiskelijalle päätösehdotusta. Tulorekisteritarkistuksen ansiosta päätösehdotusten määrä pieneni 2 950:llä.

Jos opintonsa aloittanut, valmistunut tai enimmäistukiaikansa loppuun käyttänyt opiskelija kuitenkin saa päätösehdotuksen, hänen ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön todistuksia tuloista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä.

 

Opiskelijan täytyy seurata omien tulojensa kertymistä

Opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Tulorajoja korotettiin 25 %:lla vuoden 2022 alusta ja uudelleen vuodesta 2023 alkaen. Nyt vuosituloraja on 18 720 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta. Vuonna 2022 vuosituloraja oli 15 630 euroa.

Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti OmaKelassa. Vuoden 2023 opintotuen vapaaehtoiset palautukset täytyy maksaa huhtikuun 2024 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.

 

Lisätietoja asiakkaille