Syynä peruuttamiselle on koronaepidemian leviämisen ehkäiseminen.